twn - TWN-lijst voor R

Travis build status Codecov test coverage CRAN status Lifecycle: maturing Total downloads

Het doel van twn is tweeledig. Ten eerste maakt twn het eenvoudig om de TWN-lijst in R te kunnen raadplegen en gebruiken. Ten tweede heeft twn diverse functies die het gemakkelijk maken om de TWN-lijst te gebruiken bij de analyse van ecologische data.

Installatie

‘twn’ is te installeren vanaf CRAN.

install.packages("twn")

De ontwikkelversie is te installeren van GitHub met:

# install.packages("devtools")
devtools::install_github("RedTent/twn")

TWN lijst

twn bevat de complete TWN-lijst (twn_lijst). De datum van de TWN-lijst wordt getoond bij het laden van de package.

library(twn)
#> twn gebruikt de TWN-lijst van 2020-08-11

dplyr::glimpse(twn_lijst)
#> Rows: 26,701
#> Columns: 11
#> $ taxontype <chr> "Macrophytes", "Macrophytes", "Macrophytes", "Macrophyte...
#> $ taxonname <chr> "Abies", "Abies alba", "Abies concolor", "Abies nordmann...
#> $ author   <chr> "P. Miller 1754", "C. Linnaeus 1753", "(G. Gordon et R. ...
#> $ taxongroup <chr> "Gymnospermae", "Gymnospermae", "Angiospermae", "Gymnosp...
#> $ taxonlevel <ord> Genus, Species, Species, Species, Species, Species, Spec...
#> $ parentname <chr> "Pinaceae", "Abies", "Abies", "Abies", "Abies", "Abies",...
#> $ refername <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, ...
#> $ literature <chr> "M0001", "M0001", NA, "M0001", NA, "M0001", "M0001", "I0...
#> $ localname <chr> NA, "Gewone zilverspar", NA, "Kaukasische zilverspar", N...
#> $ date    <date> 2009-09-11, 2009-12-17, 2009-12-04, 2009-12-17, 2009-12...
#> $ status   <chr> "10", "10", "10", "10", "10", "10", "91", "10", "10", "1...

attr(twn_lijst, "datum_twn_lijst")
#> [1] "2020-08-11"

TWN informatie opzoeken

De twn_lijst bevat de complete TWN-lijst. De twn_info-functies (twn_*) maken het makkelijk om informatie uit de TWN-lijst op te zoeken op basis van de taxonnaam.

twn_status(c("Bufo calamita", "Bufo bufo"))
#> [1] "20" "10"

twn_voorkeurnaam(c("Bufo calamita", "Bufo bufo"))
#> [1] "Epidalea calamita" "Bufo bufo"

twn_parent(c("Bufo calamita", "Bufo bufo"))
#> [1] "Epidalea" "Bufo"

twn_localname(c("Bufo calamita", "Bufo bufo"))
#> [1] "Rugstreeppad" "Gewone pad"

twn_taxonlevel(c("Bufo calamita", "Bufo bufo"))
#> [1] Species Species
#> 36 Levels: Subforma < Forma < Varietas < Subspecies < Cultivar < ... < Superimperium

# taxonlevels zijn een geordende factor. Zo is het makkelijk om 
# alles boven of onder een bepaald taxonomisch niveau te filteren.

TWN controle

De functies is_twn en is_valid_twn kunnen gebruikt worden om te controleren of taxa voorkomen in de TWN-lijst. Ook kan worden gecheckt of ze een geldige statuscode hebben.

taxa <- c("Bufo calamita", "Bufo bufo", "Bufo", "Ezel", NA)

is_twn(taxa)
#> [1] TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE

# Een taxon uit de TWN met status 91 (TWN error do not use)
invalid <- "Abies veitchii 1861"

is_twn(invalid)
#> [1] TRUE
is_valid_twn(invalid)
#> [1] FALSE

Hogere taxonlevels

In sommige gevallen is het handig om soorten te aggregeren naar hogere taxonlevels. twn heeft twee functies die hierbij kunnen helpen: increase_taxonlevel aggregeert naar een gespecificeerd niveau, match_parent aggreggeert o.b.v. een referentielijst. Deze laatste functie is nuttig om soortenlijsten te kunnen matchen. Dit is handig bij het gebruik van ecologische maatlatten en autecologische data.

taxa <- c("Bufo calamita", "Bufo bufo", "Bufo", "Ezel", NA)
referentie_taxa <- c("Bufonidae", "Epidalea")

increase_taxonlevel(taxa, "Familia")
#> [1] "Bufonidae" "Bufonidae" "Bufonidae" "Ezel"   NA

match_parent(taxa = taxa, ref_taxa = referentie_taxa)
#> [1] "Epidalea" "Bufonidae" "Bufonidae" NA     NA