Kindly cite the sorvi R package as follows:

(C) Leo Lahti, Juuso Parkkinen, Joona Lehtomaki, Juuso Haapanen, Einari Happonen and Jussi Paananen (rOpenGov 2011-2014). sorvi: Finnish open government data toolkit for R. URL: http://ropengov.github.com/sorvi

Many thanks for all contributors! See: http://louhos.github.com/contact.html

Corresponding BibTeX entry:

 @Misc{,
  title = {sorvi: Finnish open government data toolkit for R},
  author = {Leo Lahti and Juuso Parkkinen and Joona Lehtomaki and
   Juuso Haapanen and Einari Happonen and Jussi Paananen},
  doi = {10.5281/zenodo.10280},
  year = {2011},
 }